ارزان شد!

فشار سنج دیجیتالی بازویی Smartplus

وضیحات بیشتر

امکانات 

1 :انجام اندازه گیری فقط با فشار یک دکمه

2: صفحه ALCDبزرگ 

3 : اندازه گیری با دو واحد ،میلیمتر جیوه وKPa

4: ثبت تاریخ و ساعت انجام هر آزمایش به همراه نتایج

5: قابلیت ثبت 120 آزمایش

6 :خاموشی خودکار بعد از 3 دقیقه در صورت عدم استفاده برای صرفه جویی در مصرف باتری 

سفارش واتساپی : 029032227841

560,000 تومان بدون مالیات.

480,000 تومان بدون مالیات.

5 قلم

مشخصات 

مدل Bp 202 H

نوع فشار سنج :مچی خودکار 

دامنه ثبت فشار : از 20 میلی متر جیوه تا 300 میلی متر جیوه

دقت : 3- و 3+ میلی متر جیوه

دامنه پالس فشار سنجی : 30 تا 180 واحد ضربان در دقیقه

دقت پالس فشار سنجی  5٪ _+

حافظه : 120 آزمایش

سایز مچ بند : 13.5cm تا20.5cm