ملحفه یکبار مصرف رول 20 متر 17 گرم عرض پرفوراژ دار 60

مشخصات ملحفه یکبار مصرف :


رول 18 متر 17 گرم پر فوراژ دار عرض 60

یکبار مصرف

سفید

واتساپ : 09032227841

تماس : 04134481069

19,500 تومان بدون مالیات.