سرنگ گاواژ 60 میلی شفاء

( pk100450 )

از سرنگ گاواژ برای تغذیه افرادی که قادر به تغذیه ارادی نیستند استفاده میشود. در این روش غذا به صورت مایع از طریق سرنگ گاواژ و سوند تغذیه مستقیما به معده فرد منتقل میشود. 

8,000 تومان بدون مالیات.

در انبار موجود نیست