مدیر سایت : حامد شادبافی

تلفن تماس دفتر : 34473697-041

تلفن تماس همراه : 09032227841

آدرس : تبریز - ولیعصر -خیابان شهریار - 10 متری ماهرخ - پلاک 22 - ساختمان ایلیا - طبقه 2